Přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů

...pro nás snadná cesta na základě efektivity a výkonu

  • Přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů napřímo po silnici nebo kombinovaně po silnici a železnici nebo vodě
  • Profesionální plánování trasy
  • Zkušené projekční týmy, které znají podmínky v místě realizace a jsou místně jazykově vybaveny 
  • Vyřízení všech nezbytných povolení (včetně doprovodných vozidel nebo policejních doprovodů)
  • Zajištění celního odbavení
  • Zajištění odpovídajících připojištění nákladů pro přepravu